جديدترين ها

مفاهیم شیمی(شیمی سال سوم و چهارم)

مفاهیم شیمی(شیمی سال سوم و چهارم)

پک مفاهیم شیمی شامل24DVD  می باشدDVD1:ترکیبات کووالانسی قسمت دومترکیبات کووالانسی (2)قسمت اولDVD2:ترکیبات کووالانسی(2) قسمت دومترکیبات کووالانسی(..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

مفاهیم شیمی(شیمی سال دوم و سوم و چهارم)

مفاهیم شیمی(شیمی سال دوم و سوم و چهارم)

پک مفاهیم شیمی شامل 31DVDمی باشدDVD1:ساختار اتم تکمیلی دومساختار اتم ادامه تکمیلی دومDVD2:ساختار اتموضعیت الکترون ها تکمیلیDVD3:ساختار اتم قسمت دومتمر..

290,000 تومان قیمت بدون مالیات: 290,000 تومان

بسته کامل شیمی  حرف آخر(شامل ۱۰% تخفیف)

بسته کامل شیمی حرف آخر(شامل ۱۰% تخفیف)

این مجموعه شامل پک مفاهیم شیمی (جمع بندی) به ارزش  290000 تومان می باشد به همراه پک مسائل شیمی و  پک محاسبات سریع ک..

531,000 تومان قیمت بدون مالیات: 531,000 تومان

محاسبات سریع کنکور حرف آخر

محاسبات سریع کنکور حرف آخر

DVD1:جلسه اول: روش معکوس منتظریDVD2:جلسه دوم:روش فشرده منفی (صیاد)DVD3:جلسه سوم:روش فشرده مثبت و یکانDVD4:جلسه چهارم:ΔH..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان