دروس عمومی

دروس عمومیمقایسه کالا (0)


آرایه های ادبی

آرایه های ادبی

آرایه های ادبیDVD1:جلسه اول(قسمت اول)الگوی حات حاتحس آمیزی،اسلوب معاملهتناقض ،تضاد ،حسن تعلیلاغراق ،تلمیح،تضمینDVD2:جلسه اول(قسمت دوم)الگوی حات حاتحس ..

70,000 تومان قیمت بدون مالیات: 70,000 تومان

ادبیات ( املاء، لغت ،واژگان و قرابت معنایی و آرایه های ادبی)

ادبیات ( املاء، لغت ،واژگان و قرابت معنایی و آرایه های ادبی)

..

230,000 تومان قیمت بدون مالیات: 230,000 تومان

ادبیات - قرابت معنایی حرف آخر

ادبیات - قرابت معنایی حرف آخر

قرابت معناییDVD1جلسه1: خداجلسه 2 : عشق(1)DVD2جلسه3: عشق(2)جلسه 4: اخلاق(1)DVD3:جلسه 5: اخلاق(2)جلسه 6: واقعیت ها..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

ادبیات فارسی حرف آخر (املاء ،لغت و واژگان)

ادبیات فارسی حرف آخر (املاء ،لغت و واژگان)

..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

دینی  سال دوم استاد یوسفیان پور

دینی سال دوم استاد یوسفیان پور

..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

دینی جامع (سال دوم و سوم و چهارم)(استاد یوسفیان پور)

دینی جامع (سال دوم و سوم و چهارم)(استاد یوسفیان پور)

..

195,000 تومان قیمت بدون مالیات: 195,000 تومان

دینی سال سوم استاد یوسفیان پور

دینی سال سوم استاد یوسفیان پور

..

65,000 تومان قیمت بدون مالیات: 65,000 تومان

دینی سال چهارم استاد یوسفیان پور

دینی سال چهارم استاد یوسفیان پور

..

55,000 تومان قیمت بدون مالیات: 55,000 تومان

زبان جامع کنکور به همراه کتاب تیک آخر(لغات و واژگان) و کتاب زبان جامع کنکور
عربی جامع (قواعد و ترجمه)(استاد واعظی)

عربی جامع (قواعد و ترجمه)(استاد واعظی)

..

230,000 تومان قیمت بدون مالیات: 230,000 تومان

قیمت پکیج عمومی

قیمت پکیج عمومی

..

825,000 تومان قیمت بدون مالیات: 825,000 تومان

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)