ادبیاتمقایسه کالا (0)


ادبیات  جامع حرف آخر( املاء، لغت ،واژگان و قرابت معنایی و آرایه های ادبی) و زبان فارسی

ادبیات جامع حرف آخر( املاء، لغت ،واژگان و قرابت معنایی و آرایه های ادبی) و زبان فارسی

به همراه کتاب کار رایگان..

330,000 تومان قیمت بدون مالیات: 330,000 تومان

ادبیات - قرابت معنایی حرف آخر

ادبیات - قرابت معنایی حرف آخر

قرابت معناییDVD1جلسه1: خداجلسه 2 : عشق(1)DVD2جلسه3: عشق(2)جلسه 4: اخلاق(1)DVD3:جلسه 5: اخلاق(2)جلسه 6: واقعیت ها..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

ادبیات حرف آخر - آرایه های ادبی

ادبیات حرف آخر - آرایه های ادبی

آرایه های ادبیDVD1:جلسه اول(قسمت اول)الگوی حات حاتحس آمیزی،اسلوب معاملهتناقض ،تضاد ،حسن تعلیلاغراق ،تلمیح،تضمینDVD2:جلسه اول(قسمت دوم)الگوی حات حاتحس ..

70,000 تومان قیمت بدون مالیات: 70,000 تومان

ادبیات حرف آخر - زبان فارسی

ادبیات حرف آخر - زبان فارسی

..

100,000 تومان قیمت بدون مالیات: 100,000 تومان

ادبیات فارسی حرف آخر (املاء ،لغت و واژگان)

ادبیات فارسی حرف آخر (املاء ،لغت و واژگان)

..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)